Vi installerar spont med Movax SG75V

 • Pållängder upp till 16 meter;
 • Denna högfrekventa pålkran producerar minimal markvibration och äventyrar därför inte angränsande byggnaders fundament etc..
 • Driver också ned träpålar (inkl. bjälkar) och metallrör;
 • Tillsammans med en 40 t tung Case CX370 grävmaskin kan den hantera extremt komplexa och resurskrävande projekt.

Spont — snabbt, bekvämt och billigt!

Järnspont

Larssen-

spont

Larssen-spont är en utmärkt lösning för att:

 • förhindra jordskred;
 • förstärka dyner och dammar;
 • konstruera olika avgränsningar;
 • förbereda byggropar, diken;
 • förstärka floder, dammar, sjöar, stränder;
 • osv.

 

Larssen-spontsektioner är lätta men samtidigt hållbara och starka.

 

Efter avslutat arbete kan sponten avlägsnas genom att dra ut den ur marken och återanvända den efter inspektion.

De viktigaste fördelarna med Larssen-spont:

 • Utmärkt förhållande mellan vikt och styrka;
 • Vattentäthet;
 • Olika pålstorlekar;
 • Låga kostnader och användarvänlighet.

Berlinerspont

Stödväggar av berlinerspont kan användas både för tillfällig avgränsning av arbetsområden i byggropar och diken och för permanenta konstruktioner.

 

Berlinerspont konstrueras genom att driva H-balkar i marken, vars mellanutrymmen fylls med plankor för kortare projekt eller annat material för långsiktiga projekt.

 

Fördelarna med berlinerspont är låga kostnader, snabb och enkel installation och enkel rivning vid behov.

berlinerspont

Berliner-spont

Behöver du spont? Ring: +371 29626502

Stabilt stöd för arbete i diken

Jordborrning

PVC- och hybridspont

PVC-spont — flexibilitet och lågt pris

 

Vinyl-/PVC-spont är ett bra val eftersom det är:

 • Betydligt lättare än metallspont;
 • Priset är betydligt lägre;
 • PVC-spont spricker inte, rostar inte och är resistent även mot havsvatten och UV-strålning;
 • PVC-spont har utmärkta mekaniska egenskaper;
 • Vinylspont gör det lättare att forma kurvade vinklar, och därmed följa kustens naturliga form.

 

Vinylspont används oftast för:

 • Erosionsskydd av floder, sjöar, kanaler, dammar och stränder;
 • Strandförstärkning innan rengöring av botten;
 • Skydd mot översvämningar och jordskred;
 • Dammkonstruktion;
 • Avgränsning av mark;
 • Vägkonstruktion;
 • Avgränsning av våtmarker;
 • För att begränsa grundvattenfiltrering;
 • För olika förstärkningsarbeten.

Hybridspont — PVC-spontens fördelar med metallspontens hållbarhet

 

Hybridspont är gjord av glasfiberarmerad PVC för att tillhandahålla ett material som är jämförbart i hållfasthet med metallspont, men behåller alla fördelarna med PVC-spont.

 

Hybridspont rostar inte, spricker inte och påverkas inte av temperaturskiftningar eller UV-strålning.

hybridspont pvc

PVC- och hybrid-spont

rievpāļu uzstādīšana ar Movax tehnoloģiju

Wonderpile installerar spont med den populära och innovativa Movax-tekniken.

 

Fördelarna med Movax är dess höga produktivitet och låga krav på tillgänglighet till arbetsområdet, eftersom den hydrauliska högfrekventa pålkranen är monterad på en 27-tons bandgrävare som lätt kan nå även svåråtkomliga områden.

 

Movax pålkranar kännetecknas av utmärkt precision och används också för att dra ut pålar från marken.

Ring oss.

Låt oss diskutera dina behov.

Vi kommer definitivt att hitta ett gemensamt språk.

Fördelarna med spont

Kostnader

Simpelt

För att driva in de flesta spontpålar i marken krävs inte sofistikerad och dyr utrustning, men det betyder mycket mindre och rimligare kostnader.

Uttrycket “allt genialt är simpelt” gäller också fullständigt för spontpålar, spontväggar, berlinerspont och i synnerhet för hybridspont. Bygg vad du än vill. Med spont är allting simpelt (vanligtvis).

Enkel åtkomst

Möjlighet att avlägsna

Wonderpile erbjuder vibrering av spont med Movax-teknik monterad på en bandgrävare. Följaktligen finns det inget behov av att organisera tung utrustning och arbetsplattform. Dit man kan åka med bandgrävare kan man också driva ner pålar.

Det är enkelheten med att driva och vibrera pålar som gör spontpålar unika. Inget mer behov — dra ut dem. Och det blir inget kvar i marken, medan sponten kan vi med största sannolikhet använda igen.

Precision

Bred tillämpbarhet

Det bästa med spont är sidovecket eller låset, som används för att sammankoppla spontpålarna till en monolit spontvägg. Precisionen “på millimetern" är spontens viktigaste egenskap.

Spontens användningsmöjligheter begränsas egentligen bara av din fantasi eftersom den kan användas nästan var som helst, tack vare den relativt enkla installationsprocessen.

Brett urval

Vattentäthet

Det finns spontpålar av metall, av PVC och glasfiberarmerad PVC, en hybridspont med metallens styrka och fördelarna med PVC. Alla typer av spont finns i olika längder, med olika profiler, förankringssystem osv.

Spontpålar används ofta i hydrotekniska strukturer, såsom stränder eller kajer, förseglade vattenfångare eller ramper, osv.

Hållbarhet

Enkelhet

Stål är ett hållbart material, men vinyl- och hybridspont har också utmärkta egenskaper. Till exempel är de biologiskt hållbara, rostfria, icke-sprickande, resistenta mot repor och UV-strålning, med utmärkt temperaturtolerans, och uthålliga mot till och med havsvatten.

En viktig fördel med vinyl- och hybridspont är enkel transport, installation och användning, samt avlägsning vid behov.

Tillförlitlighet

Professionalism

Wonderpile har desamma egenskaperna som spont — tillförlitlighet, hållbarhet, precision, hållbarhet, ett brett spektrum av möjliga användningar, hastighet och ett rimligt pris. Vi håller vårt ord och avslutar hederligt alla arbeten vi tagit oss an.

Du kan lita på Wonderpiles professionalism och erfarenhet. Baserat på ditt projekts detaljer kommer vi att rekommendera den mest lämpliga och kostnadseffektiva lösningen för dig.

grävmaskin

Kunder litar på oss

Till ert förfogande:

 

 • 27 t grävmaskin med Movax SG50 för lättare grunder

 

 • 40 t grävmaskin med Movax SG75V för mer komplicerade arbeten
jordborrning
 • Djup upp till 12 meter.
 • Diameter 300 mm.
 • Vår borr klarar allt, till och med dolomit!

 

När det finns byggnader i närheten och det därmed inte går att driva pålarna i marken utan farlig skakning av omgivningen, oavsett om problemet är dolomit eller annan hård jord, erbjuder Wonderpile borrning med ERKAT ADU 1500 Earth Drill.

Både H-balk för berlinerspont och traditionella spontpålar kan lätt föras in i lös jord.

info@wonderpile.lv | +371 29626502 | Lokomotīves iela 46a, Rīga, LV-1057

 

(c) Wonderpile, 2018.-2020.

 

Fördelarna med spont

Låga krav på tillgänglighet till arbetsområdet

Skyddar mot jordskred

Förstärker vattendrag, skyddar dem mot erosion

Lätt att avlägsna vid behov

Bildar en vattentät spontvägg

Det är enkelt att förstärka byggropar och diken med H-balkar genom att fylla mellanutrymmena med plankor

Vi arbetar med den populära Movax-tekniken

Spont — en ekonomisk, snabb, bekväm, enkel och praktisk lösning i många situationer

Professionell utrustning

+

Kunniga arbetare

=

wonderpile logo

Larssen-spont är bekväm och mycket praktisk, har ett brett spektrum av applikationer och är ofta den mest kostnadseffektiva lösningen. Larssen-spont och Wonderpile är en utmärkt kombination.

Vi installerar spont

Kraftfull teknik

Spont-konstruktion med Movax-teknik

 

Kontaktinformation

info@wonderpile.lv

 

 +371 29626502

 

Lokomotīves iela 46a, Rīga, LV-1057

Wonderpile kommer från samma familj som Ecocrush.se, som under många år har gjort världen vackrare genom att riva gamla byggnader. Samma familj — samma kvalitet och pålitlighet.

Linjära dikessystem

De viktigaste parametrarna:

 

 • Ger ett djupt, brett och bekvämt arbetsutrymme;
 • Djup upp till 10 meter;
 • Installation skapar inte vibrationer, minimal påverkan på den omliggande grunden;
 • Extremt hållbara horisontella kopplingselement;
 • Perfekt för stadsbyggen;
 • Ett unikt, patenterat system.

Spontväggar i kvarteret New Hanza City

berlinerspont
hybridspont pvc